Подготовка и стартиране на гласуване. Видове гласуване

 

Предварително приключване и анулиране

Резултати. Показания на екраните

 

Въвеждане на дневен ред. Прехвърляне на гласуваната точка от дневен ред към история. Прегласуване на точка

 

Деактивиране на пулт в случай на отсъствие

 

Смяна на места. Корекция на име

 

Задаване на карта